PRENUMERATA

Roczna krajowa prenumerata SZAMANA zamawiana poprzez redakcję kosztuje obecnie 60 zł, do krajów Unii Europejskiej – 180 zł, poza kraje UE – 190 zł. Gazetę, wysyłaną jako przesyłka ekonomiczna, dostarcza Poczta Polska. Prenumeratę krajową można zamówić, wpłacając 60 zł przekazem pocztowym:

Redakcja SZAMANA,
ul. Damrota 6,
40-022 Katowice,

lub na konto wydawcy:
MEDPRESS Sp. z o.o.,
ul. Damrota 6,
40-022 Katowice,

nr: 82 1050 1214 1000 0007 0005 8399.

Prenumerata zagraniczna: nr IBAN: PL 82 1050 1214 1000 0007 0005 8399, nr BIC (SWIFT): INGBPLPW.

Prosimy o podanie dokładnego adresu i miesiąca, od którego mamy rozpocząć wysyłkę miesięcznika.